Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005 en welke u op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld. U kunt de Algemene Voorwaarden ook downloaden: www.fotografenfederatie.nl.

Lid van de beroepsvereniging SAMENWERKENDE VAKFOTOGRAFEN NEDERLAND